INTEGRERER STUEKØKKEN:

  • Vi tilyder Nedtagning af vægge,opsætning f vægge
  • Vi tilyder integrere stue-køkken
  • Vi tilyder sammenlægning af værelser eller andre ombygninger i hjemmet