Kunder og samarbejdspartnere

Persondataforordningen i h.t. GDPR (EU 2016/679)
LokaltHåndværk behandler og arkiverer kun almindelige persondata og kun hvis disse data har et formål i forbindelse med en handel, en forespørgsel eller rådgivning.

LokaltHåndværk hverken behandler eller arkiverer personfølsomme data i den særlige kategori.
LokaltHåndværk arkiverer almindelige persondata i 5 år, hvorefter de bliver slettet. Persondata, som ikke længere bruges, slettes. Persondata, som ikke er korrekte, bliver rettet.

Retten til at få oplyst hvilke personlige data LokaltHåndværk har arkiveret. Alle har ret til at få rettet sine persondata og slettet hos LokaltHåndværk, medmindre det strider imod LokaltHåndværk´s legitime interesse eller retslige forpligtelse i henhold til EU 2016/679 artikel 6.