SKIFT AF VINDUER:

  • Vi tilyder Generalt skift af døre og vinduer.
  • Vi tilyder flytte/blænde døre og vinduer af og lukke murværk
  • Forsikringsskader